Space Manager สามารถเปลี่ยนการเข้าถึงพื้นที่ใหม่และที่มีอยู่แล้วได้ใน Google Chat

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

เมื่อต้นปีที่ผ่านมาเราได้ประกาศความสามารถในการแชร์พื้นที่ในวงกว้างมากขึ้นโดยอนุญาตให้ผู้ชมเฉพาะในองค์กรของคุณเข้าร่วม Space ผ่านลิงก์ เริ่มตั้งแต่วันนี้ Space Managers สามารถเปลี่ยนการเข้าถึงพื้นที่ใหม่และที่มีอยู่โดยทำให้เป็น “จำกัด” หรือ “ค้นพบได้” สำหรับกลุ่มคนที่เลือกในองค์กรเมื่อการสนทนามีวิวัฒนาการ การอัปเดตนี้ขจัดความจำเป็นในการสร้าง Space ใหม่เพื่อให้สามารถแชร์และค้นพบได้ และยังช่วยให้มั่นใจว่า Space สามารถอัปเดตด้วยการเข้าถึงที่ถูกต้อง

การใช้งานเบื้องต้น

  • ผู้ดูแลระบบ: ไม่มีการควบคุมของผู้ดูแลระบบสำหรับคุณลักษณะนี้
  • ผู้ใช้ทั่วไป: เฉพาะผู้จัดการ Space เท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนการเข้าถึงพื้นที่ใหม่และที่มีอยู่ได้โดยไปที่ “ดูสมาชิก” ในรายการดรอปดาวน์ส่วนหัวของ Space > ส่วนการเข้าถึง Space > อัปเดตการเข้าถึง ไปที่ศูนย์ช่วยเหลือเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Spaces ใน Google Workspace

การเปิดตัว

  • Rapid Release domains: เปิดตัวทีละน้อย (สูงสุด 15 วันสำหรับการมองเห็นคุณลักษณะ) เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2022
  • Scheduled Release domains: เปิดตัวทีละน้อย (สูงสุด 15 วันสำหรับการมองเห็นคุณลักษณะ) เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2022

ความพร้อมในการใช้งาน

  • พร้อมให้บริการแก่ลูกค้า Google Workspace ทุกราย รวมถึงลูกค้า G Suite Basic และ Business เดิมด้วย
  • ไม่มีให้บริการสำหรับผู้ใช้ที่มีบัญชี Google ส่วนบุคคล

แหล่งที่มา

Google Workspace Admin Help:การตั้งค่าการแชร์ใน Google Chat

Google Help: ใช้ Spaces ใน Google Workspace

Google Help: สร้าง Spaces ที่มีระดับการเข้าถึงที่แตกต่างกัน

Share :

Related Article