เปลี่ยนองค์กรของคุณให้ประสบความสำเร็จกับเรา

แนะนำ

เกี่ยวกับเรา

The S Curve ก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือและการระดมทุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน งานของเรามุ่งเน้นไปที่การพัฒนาอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นด้านระบบ ด้านทรัพยากรมนุษย์ และด้านการสนับสนุนองค์กรต่าง ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลและนวัตกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เราเป็นพาร์ทเนอร์รายแรกของไทย ที่ได้รับการรับรองจาก Google อย่างเป็นทางการ ในการดูแลระบบ Google Workspace และได้รับมอบหมายจาก Google (ประเทศไทย) ในการทำโครงการเพื่อสนับสนุน Education Transformation และ สร้าง Digital Talent ในเมืองไทย พร้อมได้รับการรับรองความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษา (Specialisation Education) และได้รับรางวัลพาร์ทเนอร์ดีเด่น ด้านการศึกษา ประจำปี 2564 – 2565

เรามุ่งมั่นในการพัฒนาครบวงจร ทั้ง ระบบ และ คน เพื่อให้ ให้บุคคลากร ได้ใช้เครื่องมือดิจิทัล ที่ลงทุนไปได้อย่างคุ้มค่า การลงทุน

ภารกิจของเรา

วิสัยทัศน์ของเรา

ภารกิจของเรา คือ การจัดหาแนวทางต่าง ๆ ผ่านการใช้เครื่องมือ เทคโนโลยี และซอฟต์แวร์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมไปถึง การให้คำปรึกษา และการฝึกอบรม

ทีมงานของเรา

บริการแบบมืออาชีพ

ดร. ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์

CEO & Founder

พุทธรักษ์ มุลเมือง

Chief Technology Officer

ปาณชัย ใจบุญ

Key Account Executive

ปาจรีย์ นะมาตร์

Sales & Marketing Manager

สโรชา ขอบรูป

Google Certified Trainer, The S Curve Google Cloud Partner - Specialisation Education

กฤษฏ์ นวลเมือง

Event & Media Director

อามีร หะรง

Cloud Engineer Specialist

ชนนิกานต์ โชคสุชาติ

Project Coordinator

ชวิน สระบัว

Trainer

พัชรพงษ์ วชิรพันธ์ุ

Marketing Strategic Manager