อัปเดตข่าวสาร

พร้อมให้บริการด้วยสิ่งที่เหมาะสมกับองค์กรคุณมากที่สุด

เราเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการองค์กรทางการศึกษาให้ปรับตัวเข้ากับยุคดิจิทัลอย่างไร้รอยต่อ ตั้งแต่ระดับนโยบายสำหรับผู้บริหาร การจัดหาครุภัณฑ์ การเพิ่มศักยภาพบุคลากร และอื่น ๆ อีกมากมาย

บริการของเรา
  • ที่ปรึกษาการเปลี่ยนถ่ายองค์กรสู่ยุคดิจิทัล

  • งานบริหารโครงการ

  • งานพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านดิจิทัล

  • จัดหาเครื่องมือดิจิทัลต่างๆ ด้วยพาร์ทเนอร์อย่างเป็นทางการ

พาร์ทเนอร์ที่เราได้รับแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ

ลูกค้าของเรา

ดร. ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์

CEO, The S Curve

“เราเชื่อว่า การก้าวเข้าสู่ Digital Transformation เริ่มต้นที่วิธีคิด เป้าหมาย โดยดิจิทัล เป็นตัวคูณ หรือตัวเร่ง ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน ให้บรรลุเป้าหมายนั้น ให้ผู้คนในองค์กร ได้ใช้เทคโนโลยี สร้างผลลัพธ์ ได้อย่างทรงประสิทธิภาพยิ่งขึ้น”

"เราต้องให้เครดิตกับผู้บริหารของเรา เพราะหากผู้บริหารไม่ร่วมเปลี่ยนแปลงหรือเป็นตัวอย่างในการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้งาน พนักงานจะไม่ร่วมปรับเปลี่ยนด้วย ปัจจุบันทุกหน่วยงานของเราใช้ Google workspace แพลตฟอร์มนี้ดีที่สุด"

Ratanapong Saikaew, Acting Head of Information Technology Department, Navamindradhiraj University

"โลกทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วครับ มากเกินกว่าที่ความรู้จะถ่ายทอดจากครูไปยังนักเรียนเท่านั้น เราอยากให้นักเรียนของเราสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ หากเรายังคิดในกรอบเดิมก็อาจจะสายเกินไป เพราะการเรียนรู้ในยุคนี้ ทำได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์"

Tonkaewphadungpittayalai School

"เราใช้เครื่องมือ Google Classroom และ Google Meet จัดการเรียนการสอน ทำให้การเรียนรู้ทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ทำได้ง่ายขึ้นมาก นักเรียนของเราจัดเก็บผลงานอย่างเป็นระบบด้วย E-Portfolio"

Tonkaewphadungpittayalai School

"ระบบเดิมของมหาวิทยาลัย ใช้เซิร์ฟเวอร์อีเมลของตนเอง ซึ่งยุ่งยากในการดูแลรักษาและไม่ค่อยได้รับความนิยม เพราะปัญหาในการสื่อสารและระบบไม่เอื้ออำนวยต่อการทำงานร่วมกันมากนัก หลังจากเปลี่ยนมาใช้ Google Workspace ภายใต้คำแนะนำของ The S Curve ปัญหาทุกอย่างก็กลายเป็นเรื่องเล็ก พวกเรามั่นใจว่าได้เลือกเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของเราแล้ว"

Mae Fah Luang University

"ทุกวันนี้ทีมผู้บริหารสามารถตรวจสอบตารางงานได้ทันที การนัดหมายประชุมกับอาจารย์และกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนทำได้ง่ายดายและรวดเร็วด้วย Google Calrendar ช่วยลดความปัญหาเวลาไม่ตรงกัน เปลี่ยนวิธีการทำงานของทุกคนไปเลย"

Princess Chulabhorn Science High School Mukdahan