การแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยใหม่สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่มีความละเอียดอ่อนสูงในการกำหนดค่า Google Workspace

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

ในศูนย์แจ้งเตือนผู้ดูแลระบบจะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและละเอียดอ่อนบางรายการในการกำหนดค่า Google Workspace โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราจะออกการแจ้งเตือนเมื่อมีเหตุการณ์ใดๆ ต่อไปนี้ปรากฏในบันทึกการตรวจสอบ: 

  • การเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลระบบหลัก เพิ่มโปรไฟล์ SSO: เมื่อมีการเพิ่มและเปิดใช้งานโปรไฟล์ SSO
  •  บุคคลที่สามสำหรับองค์กรของคุณ อัปเดตโปรไฟล์ SSO แล้ว: เมื่อมีการอัปเดตโปรไฟล์ SSO 
  • บุคคลที่สามสำหรับองค์กรของคุณ โปรไฟล์ SSO ถูกลบ: เมื่อโปรไฟล์ SSO บุคคลที่สามถูกลบสำหรับองค์กรของคุณ การรีเซ็ตรหัสผ่านสำหรับผู้ดูแลระบบขั้นสูง: 
  • เมื่อรีเซ็ตรหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ดูแลระบบขั้นสูง เราวางแผนที่จะแนะนำการแจ้งเตือนสำหรับการดำเนินการที่มีความเสี่ยงสูงในช่วงเวลาหนึ่ง — เราจะให้ข้อมูลอัปเดตที่นี่เมื่อมีให้ใช้งาน

ใครได้รับผลกระทบบ้าง 

ผู้ดูแลระบบ

ทำไมถึงมีความสำคัญ การแจ้งเตือนอัจฉริยะเพิ่มเติมเหล่านี้จะตรวจสอบการกระทำที่ละเอียดอ่อนหลายอย่างอย่างใกล้ชิด ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงที่มีความเสี่ยงสูงต่อสภาพแวดล้อมได้ง่ายขึ้นและการกระทำที่อาจเป็นอันตรายซึ่งกระทำโดยผู้ไม่หวังดี สำหรับการแจ้งเตือนแต่ละครั้ง ผู้ดูแลระบบและผู้ดูแลระบบขั้นสูงจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลพร้อมข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับกิจกรรม เมื่อได้รับการแจ้งเตือน ผู้ดูแลระบบสามารถใช้เครื่องมือตรวจสอบความปลอดภัยเพื่อตรวจสอบเหตุการณ์เพิ่มเติมได้

การใช้งานเบื้องต้น

ผู้ดูแลระบบ: การแจ้งเตือนและการแจ้งเตือนทางอีเมลที่เกี่ยวข้องจะเปิดอยู่โดยค่าเริ่มต้นและไม่สามารถปิดได้ ไปที่ศูนย์ช่วยเหลือเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการกำหนดค่าว่าใครควรได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมล, ศูนย์แจ้งเตือน, การดูรายละเอียดการแจ้งเตือน และ บันทึกการตรวจสอบของผู้ดูแลระบบ

การเปิดตัว 

  • Rapid Release and Scheduled Release domains: การเปิดตัวทีละเล็กน้อย (สูงสุด 15 วันสำหรับการมองเห็นคุณลักษณะ) เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2022

ความพร้อมในการใช้งาน

  • พร้อมให้บริการแก่ลูกค้า Google Workspace ทุกราย รวมถึงลูกค้า G Suite Basic และ Business เดิมด้วย

แหล่งที่มา

Share :

Related Article