ควบคุมการเข้าถึงแอป Google Workspace รุ่นทดลองด้วยการตั้งค่าผู้ดูแลระบบใหม่

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ผู้ดูแลระบบสามารถใช้การตั้งค่า Experimental Apps Control ใหม่เพื่อให้อนุญาตหรือปฏิเสธผู้ใช้ในการเข้าถึงแอปพลิเคชัน Google ที่เกิดขึ้นใหม่หรือรุ่นทดลอง และกำหนดว่าแอปพลิเคชันเหล่านั้นจะสามารถเข้าถึงข้อมูลบริการหลักได้หรือไม่

ใครได้รับผลกระทบบ้าง 

ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ทั่วไป

ทำไมถึงมีความสำคัญ 

บ่อยครั้ง แอป Google รุ่นทดลองไม่มีสวิตช์เปิด/ปิดแต่ละรายการ ด้วยการเพิ่ม Experimental Apps Control ผู้ดูแลระบบสามารถควบคุมบริการที่เลือกที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถระบุได้ว่าแอปพลิเคชันเหล่านี้ควรมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลบริการหลักหรือไม่

การใช้งานเบื้องต้น

  • ผู้ดูแลระบบ:
    • ฟีเจอร์นี้จะเปิดใช้โดยค่าเริ่มต้นสำหรับลูกค้า Google Workspace ปัจจุบัน และปิดโดยค่าเริ่มต้นสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของ Google Workspace for Education (K-12)
    • สามารถเปิดหรือปิดคุณลักษณะนี้ได้ในระดับโดเมน OU หรือกลุ่มที่แอป > บริการเพิ่มเติมของ Google > การตั้งค่าสำหรับการทดสอบพื้นที่ทำงาน
    • ไปที่ศูนย์ช่วยเหลือเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การควบคุมแอปทดลอง
  • ผู้ใช้ทั่วไป: ผู้ใช้ไม่ต้องดำเนินการใดๆ หากผู้ดูแลระบบเปิดใช้ คุณจะเข้าถึงแอป Google รุ่นทดลองได้โดยใช้บัญชี Google Workspace

การเปิดตัว

Rapid Release and Scheduled Release domains: เปิดตัวทีละเล็กน้อย (สูงสุด 15 วันสำหรับการมองเห็นคุณลักษณะ) เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2022

ความพร้อมในการใช้งาน

พร้อมให้บริการแก่ลูกค้า Google Workspace ทุกราย รวมถึงลูกค้า G Suite Basic และ Business เดิมด้วย

แหล่งที่มา

Google Workspace Admin Help: เปิดหรือปิดแอปทดลองสำหรับผู้ใช้

Share :

Related Article