ข้อมูลการตรวจสอบ Assignments พร้อมใช้งานในคอนโซลผู้ดูแลระบบแล้ว

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565

ผู้ดูแลระบบ Google Workspace for Education จะดูข้อมูล Assignments ในบันทึกการตรวจสอบได้แล้ว เมื่อใช้ข้อมูลนี้ ผู้ดูแลระบบจะค้นหาและดำเนินการกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Assignments เช่น ผู้ที่นำนักเรียนออกจากแฮงเอาท์วิดีโอ เวลาที่สร้างหรือส่งไฟล์งาน และอื่นๆ

การใช้งานเบื้องต้น

  • ผู้ดูแลระบบ: บันทึกการตรวจสอบอยู่ในคอนโซลผู้ดูแลระบบในส่วนการรายงาน > การตรวจสอบ > การตรวจสอบ > เหตุการณ์บันทึกของผู้ดูแลระบบ ไปที่ศูนย์ช่วยเหลือเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์บันทึกของผู้ดูแลระบบ
  • ผู้ใช้ทั่วไป: ไม่มีผลกระทบต่อผู้ใช้ปลายทาง

การเปิดตัว

ความพร้อมในการใช้งาน

  • ใช้ได้กับ Google Workspace Education Fundamentals, Education Plus, Education Standard และการอัปเกรด Teaching and Learning
  • ไม่มีให้บริการใน Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Frontline และ Nonprofits รวมถึงลูกค้า G Suite Basic และ Business เดิม

แหล่งที่มา

Share :

Related Article